Acasa Istoric Revista Articole Baza de date Contact
   
 
 


Liceul Berbesti a functionat pâna la 01.09.1999 cu denumirea de Grupul Scolar Minier Berbesti, dată de la care functionează sub numele de Grupul Scolar “Preda Buzescu”, denumire adoptata în memoria Marelui Postelnic care, luptând în armata lui Mihai Viteazu pentru înfăptuirea idealului national — Unirea celor trei state românesti, a fost răsplătit cu pământurile din localitatea Berbesti si localitătile vecine.

Unitatea noastră scolară a pregătit forta de muncă pentru Exploatarea Minieră Berbesti între anii 1985 - 1997. Începând cu anul 1997, unitatea a intrat într-un proces de restructurare, diversificând profilurile în care se pot pregăti elevii din comuna Berbesti si comunele învecinate.

 
 

 

Grupul Scolar

‘Preda Buzescu'

 Scoala dispune de 3 clãdiri, cu 21 sãli de clasã, una din clãdiri fiind în curs de preluare de la Întreprindera Minierã Berbesti. Dispunem de un laborator de informaticã cu 12 calculatoare legate în retea, de laboratoare de fizicã, biologie si electrotehnicã. De asemenea, dispunem de trei ateliere scoalã pentru instruirea practicã a elevilor. Scoala este dotatã cu telefon automat si fax.

De curând, functioneazã în cadrul scolii noastre “Centrul de perfectionare la distantã a profesorilor”, ceea ce ne conferã statutul de difuzor în zona culturalã Berbesti a celor mai noi informatii în toate domeniile. Elevii scolii noastre sunt interesati în însusirea tehnicilor de lucru cu calculatorul, dovadã fiind si revista scolii care este editatã de elevii nostri în cabinetul de informaticã si la realizarea cãreia îsi aduc contributia numai elevi,indrumati de profesori. În scoala noastrã, calculatoarele sunt folosite la toate ciclurile de învãtãmânt: primar, gimnazial, liceal, profesional.

Pregãtirea elevilor se realizeazã în cele mai diverse programe, cum ar fi: Word, Excel, Turbo Pascal, FoxPro etc. Laboratorul nostru de informaticã este folosit nu numai de profesorii specialisti, ci si de alti profesori initiati de profesorul de informatica. Multe cadre didactice din scoala noastrã doresc sã se initieze în utilizarea calculatorului si avem în vedere realizarea unor cursuri speciale de initiere, organizate pe plan local si apoi extinderea lor în întreaga zonã.

Noi dispunem de soft educational (enciclopedii), care se poate folosi pentru realizarea unor lectii la istorie, geografie, biologie etc. Calculatorul este util si în munca de secretariat unde deja îl folosim pentru crearea bazelor de date necesare. Avem în vedere folosirea calculatorului la biblioteca scolii, pentru informatizarea acesteia, crearea unei baze de date cu acces rapid si eficient. De asemenea, noi folosim deja calculatorul pentru evidenta bunurilor unitãtii si pentru programe de contabilitate. De doi ani, scoala noastrã desfãsoarã examenele de bacalaureat si capacitate la cele mai înalte standarde, folosind calculatorul pentru crearea bazelor de date si pentru obtinerea rezultatelor finale.


   
2005